ผลิตและจำหน่ายใบมีดตีดิน ใบมีดตีหญ้า คุณภาพดี


บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด


เราคือผู้นำเข้าและพัฒนาอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มพูนและยั่งยืน


         ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร, อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร, จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร, ให้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตร, บริการให้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตร, นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร, เกียร์ข้าวโพด, ใบมีดตัดหญ้า,ใบมีดตีดิน เฟืองข้าวโพด, ใบมีดตีดิน KT7, เกียร์ขุดหลุม, เกียร์ทด, สกรูลำเลียง, หัวเกียร์ตัดหญ้า, เอ็นตัดใบอ้อย, เหล็กประคองหน้ากับหลัง, อะไหล่รถเกี่ยวข้าว, โซ่, ใบพาน, เฟือง, เฟืองดุม, เกียร์หว่านปุ๋ย


       การทำเกษตรในปัจจุบันได้มีเครื่องมือทุ่นแรง หรือที่เรียกกันว่า เครื่องมือเกษตร ที่จะช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออกแรงให้น้อยลง ซึ่งเครื่องมือการเกษตรนี้จะช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถทำงานได้นานขึ้น และได้ผลผลิตสูงขึ้นอีกด้วย

       เครื่องจักรกลเกษตร เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเกษตรที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนหลายส่วน ทำงานร่วมกันโดยมีเครื่องยนต์ช่วยในการทำงานและเคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องจักรกลเกษตรมีหลายชนิด แบ่งออกตามลักษณะการทำงานได้หลายประเภท คือ เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดิน เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกพืช เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดูแลและอารักพืช เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและการนวด เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพืช เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร
1. ทำงานได้รวดเร็ว ทันต่อช่วงเวลาของการเพาะปลูกที่มีจำกัด
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานคน
3. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น
4. ปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนอย่างประณีต เช่น ขั้นปลูก ขั้นกำจัดวัชพืช ขั้นใส่ปุ๋ย ขั้นเก็บเกี่ยวและการนวด เป็นต้น
5. ลดการสูญเสียผลิตผลในช่วงการเก็บเกี่ยวและการนวด
6. เพิ่มผลิตผล และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสูงขึ้น


ใบมีดตีดิน KT7


ใบมีดตีดิน KTC7 ข้างL และข้าง R
ผลิตและจำหน่ายใบมีดตีดิน ใบมีดตีหญ้า คุณภาพดี
         เครื่องจักรการเกษตร  อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร  ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ให้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตร ใบมีดตีดินคุณภาพดี นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เกียร์ข้าวโพด ใบมีดตีดิน

         บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด เราคือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเครื่องจักรการเกษตร เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรการเกษตร จำพวกเกียร์ขุดหลุม เกียร์ทด เกียร์หว่านปุ๋ย เกียร์ข้าวโพด หัวเกียร์ตัดหญ้า ใบมีดตีดิน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
daothongjukkhon.brandexdirectory.com
อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร.comLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *